kinh doanh

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Bà Mai Hương Nội làm Tổng giám đốc VinEcom

Bà Mai Hương Nội làm Tổng giám đốc VinEcom

Tin từ Tập đoàn Vingroup cho biết,bà Mai Hương Nội, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Phó Tổng giám đốc Vingroup, đã đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Công ty TNHH VinE-com

VinE-com là một công ty con của tập đoàn Vingroup chuyên ngành thương mại điện tử mới thành lập hồi tháng 2/2014 với số vốn điều lệ 1.050 tỉ đồng, trong đó Vingroup góp 70%.

Bà Mai Hương Nội sinh năm 1969, là cử nhân kinh tế. Từ tháng 3/2006 đến 14/6/2012, bà Mai Hương Nội giữ chức Tổng giám đốc Vingroup, khi bà Lê Thị Thu Thủy làm Tổng giám đốc, bà Mai Hương Nội giữ chức Phó Tổng giám đốc.

Khi Vingroup thành lập công ty TNHH VinE-com, bà Lê Thị Thu Thủy được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc VinE-com, đồng thời thôi giữ chức Tổng giám đốc Vingroup để tập trung cho công ty mới.

Ngày 23/5 vừa qua, bà Lê Thị Thu Thủy đã từ nhiệm Tổng giám đốc công ty TNHH VinE-com, đồng thời thôi giữ chức  Phó Chủ tịch tập đoàn Vingroup,  bà Mai Hương Nội chính thức được công bố đảm nhiệm ví trí lãnh đạo VinE-com.

Bài viết khác