Bánh xe giàn giáo trong thi công

Giàn giáo thi công di chuyển dễ dàng được là nhờ hệ thống bánh xe giàn giáo. Vì phải thường xuyên di chuyển nên hệ thống bánh xe này phải đảm bảo độ vững chắc khi di chuyển và thao tác.

Bánh xe giàn giáo thường được sử dụng nhiều nhất cho loại giàn giáo cao 1.7m, 1.53m, 1.2m, 0.9m, nhưng cũng còn tùy thuộc vào độ cao của tường , vách cũng như trụ và sự phối hợp cùng với các thiết bị vật tư xây dựng khác.

Một giàn giáo muốn tốt phải cần : 3 khung giàn giáo thi công + 3 chéo giằng + 1 mâm dàn giàn + bánh xe đẩy và tùy vào độ cao mà bạn có thể gắn kết hoặc chồng dàn giáo hợp nhau.

Bánh xe giàn giáo chủ yếu dùng cho các giàn giáo thi công tại các công trình nhỏ hẹp với chiều cao tương đối, và cần phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác.