• Kinh doanh
  • Bảo Việt tăng lãi gần 20% sau nửa năm

Bảo Việt tăng lãi gần 20% sau nửa năm

Lợi nhuận sau thuế Bảo Việt 6 tháng qua đạt hơn 661 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Bảo Việt (Mã CK: BVH) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên với lợi nhuận sau thuế hơn 661 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013. Theo ông Lê Hải Phong – Giám đốc Tài chính Bảo Việt, kết quả này bắt nguồn từ một số thay đổi trong hoạt động tài chính. Doanh thu tăng trong khi chi phí giảm đã giúp lĩnh vực tài chính của Bảo Việt có sự tăng trưởng đáng kể, hỗ trợ cho lãi hợp nhất toàn tập đoàn.

Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng tập đoàn cũng cao trên 14%, lên 9.133 tỷ đồng. Hơn 70% số này đến từ lĩnh vực bảo hiểm, còn lại là tài chính và ngân hàng cùng một số hoạt động khác. Tốc độ tăng trưởng tại mỗi mảng dao động 12-84%.

Đến ngày 30/6, Bảo Việt có vốn chủ sở hữu gần 11.650 tỷ đồng, giảm gần 4% so với hồi đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty còn 1.261 tỷ đồng