Cách diệt mối tận gốc

Cách diệt mối tận gốc hiệu quả và không ảnh hưởng đến sức khỏe mỹ quan công trình là vấn đề diệt mối được đặt lên hàng đầu khi phát hiện nhà bị mối xông. Suy nghĩ đầu tiên của chúng ta tìm mọi cách để diệt mối hiệu quả nhất.

Các cách diệt mối thủ công, mẹo diệt mối này chỉ giết chết được các con mối mà bạn đang nhìn thấy, tác dụng cao hơn nữa là trong một thời gian mối sẽ không quay lại những chỗ bạn đã xử lý diệt mối. Sau một thời gian bạn lại thấy chúng xuất hiện ở chỗ khác. Lần này nghiêm trọng hơn, một số tài sản của bạn đã bị mối phá hoại hoàn toàn như: khuôn cửa, tủ bếp, tủ đựng quần áo, sàn gỗ, tài liệu giấy tờ…

Những con mối chúng ta nhìn thấy là mối thợ và mối lính. Nếu ta chỉ diệt được những con mối này thì không có tác dụng diệt cả tổ mối. Một ngày con mối chúa có thể đẻ 2.000 – 3.000 trứng. Mối thợ và mối lính khác vẫn tiếp tục phá hoại và nhanh chóng thay thế số mối thợ và mối lính đã chết. Bên cạnh đó, mối chúa ngoài chức năng sinh sản phát triển loài giống mối chúa còn có chức năng tiết ra axít làm mềm hóa thức ăn và qua đó mối thợ và mối lính mới có thể tiêu hóa được thức ăn (mối lính và mối thợ không tự tiêu hóa được thức ăn). Như vậy, để diệt được tận gốc cả tổ mối chúng ta phải diệt được mối chúa, khi mối chúa đã chết, mối thợ không tự tiêu hóa được thức ăn sẽ chết => Kết thúc quá trình diệt mối tận gốc

1. Diệt mối là gì?

 Là việc chúng ta sử dụng cách nào đó để giết cho con mối chết. Còn Diệt mối Tận gốc lại là việc khác.

2. Thuật ngữ: “Diệt mối tận gốc” hay “diệt mối”

Diệt mối tận gốc để nói đến phương pháp diệt mối mà sau khi sử dụng chúng ta diệt được các thành phần có trong tổ mối như: Mối lính, mối ấu trùng, mối thợ, mối cánh… và phải giết chết được mối chúa.

3. Các thành phần cơ bản của tổ mối

- Mối chúa (Mối vua): làm nhiệm vụ sinh sản, chân bị tiêu nên không di chuyển được, nhìn bề ngoài như con sâu.

- Mối lính: đắp đường mui, bảo vệ tổ

- Mối thợ: kiếm thức ăn, nước, chăm sóc các thành phần khác trong tổ mối

- Mối cánh: là thành phần duy nhất trong tổ mối có cánh, làm nhiệm vụ duy trì nòi giống

- Mối ấu trùng: là mối non chưa trưởng thành được mối thợ chăm sóc riêng biệt.

 4. Phương pháp diệt mối tận gốc hiện nay

Hiện nay có rất nhiều phương pháp Diệt mối khác nhau, xuất phát từ những nền tảng nghiên cứu khác nhau.

Từ những cách diệt mối đơn giản trong dân gian, đến những quy trình công nghệ diệt mối phức tạp của nước ngoài… việc cuối cùng vẫn là diệt hết mối. Mỗi phương pháp sẽ là thuận lợi, khó khăn riêng trong từng điều kiện cụ thể. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu các cách Diệt mối tận gốc:

- Diệt mối tận gốc trên nguyên lý làm mất ô xi:

- Diệt mối tận gốc bằng cách xông hơi khử trùng,

- Diệt mối tận gốc bằng cácg cho ngập úng nước khu vực có tổ mối…

- Diệt mối tận gốc theo phương pháp dân gian (cơ học):

- Đào bỏ tổ mối,

- Giết các con mối mình nhìn thấy…

- Phương pháp Diệt mối tận gốc bằng hóa chất trực tiếp:

- Phương pháp phun hóa chất lên con mối, đường đi của mối, các cấu kiện gỗ…

- Phương pháp khoan đến tổ mối và phun hóa chất vào…

- Các quy trình Diệt mối tận gốc hiện đại:

- Diệt mối tận gốc theo cơ chế gây bệnh sinh trưởng…

- Diệt theo tận gốc cơ chế gây bệnh tiêu hóa.