Cách thức thành lập doanh nghiệp dự án

Việc thành lập một doanh nghiệp dự án giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện dự án theo mục tiêu, phạm vi hoạt động đã thỏa thuận với dự án. Thành lập doanh nghiệp dự án thực hiện như thế nào mới đúng luật Việt Nam?

Ngày nay, nhiều người đã lựa chọn sự trợ giúp của dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để có thể hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án một cách nhanh chóng nhất. Sự hợp tác này sẽ là cách tốt nhất để doanh nghiệp có thể nhanh chóng đi vào hoạt động.

Thành lập doanh nghiệp dự án

Theo quy định thành lập doanh nghiệp dự án phải nộp 5 bộ hồ sơ, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc, các giấy tờ trong hồ sơ cần phải có như sau:

+ Đơn xin chứng nhận đầu tư theo mẫu

+ Dự thảo hợp đồng dự án và dự thảo đầu tư của doanh nghiệp

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án của cơ quan chức năng

+ Văn bản chấp nhận dự án theo chủ trương nhà nước (với các dự án phải xin ý kiến của cơ quan ban ngành các cấp)

+ Quyết định lựa chọn nhà đầu tư phù hợp cho dự án.

Đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho việc thành lập doanh nghiệp dự án trọng điểm quốc gia, các dự án bộ, ban ngành hay cơ quan được bộ ủy quyền, ngành là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án của doanh nghiệp; hay các dự án thực hiện trên 2 tỉnh khác nhau trở lên sẽ do bộ kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư là dự án thuộc nhóm C không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án tại khoản 1 điều số 24 thuộc nghị định số 108/2009/NĐ-CP sẽ do bộ kế hoạch và đầu tư tiếp nhận hồ sơ, bao gồm các giấy tờ sau:

+ Văn bản để nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp

+ Hợp đồng dự án đã được ký và các hợp đồng liên quan khác trong quá trình ký kết thực hiện dự án nếu có

+ Báo cáo kết quả nghiên cứu có mang tính khả thi hay không

+ Hợp đồng liên doanh và dự thảo điều lệ doanh nghiệp nếu có

Hồ sơ sau khi nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem có hợp lệ hay không, nếu chưa doanh nghiệp sẽ được nhân viên hướng dẫn và chỉnh sửa trong vòng 5 ngày làm việc. Sau khi nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ được cơ quan nhà nước giải quyết trong vòng 45 ngày làm việc.

Sau khi doanh nghiệp nhận được giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp dự án hay bổ sung ngành nghề với các doanh nghiệp đấu thầu đã có tổ chức kinh tế sẵn.

Theo luật doanh nghiệp 2014 thì với các tổ chức kinh tế có yếu tố nước ngoài thì giấy phép đầu tư không còn là giấy phép đăng ký kinh doanh tại Việt Nam nữa, nên doanh nghiệp sau khi nhận được giấy đăng ký đầu tư phải tiếp tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.