Đăng bố cáo thành lập công ty

Công ty dịch vụ cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp và giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, công ty trong đó đăng bố cáo thành lập công ty là thủ tục mà các tổ chức, các nhân cần và phải biết khi công ty mới được thành lập.

Sau khi công ty đã hoàn thành thủ tục theo hướng dẫn của các nhân viên trong dịch vụ thành lập doanh nghiệp như: thủ tục xin gaiasy phép kinh doanh, thủ tục khai thuế… thì việc làm tiếp theo đó là công ty, doanh nghiệp phải đăng bố cáo thành lập công ty.

Đăng bố cáo thành lập công ty

Bố cáo thành lập công ty, doanh nghiệp là việc các công ty,  doanh nghiệp sau khi được thành lập, trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phải đăng thông tin trên mạng thông tin doanh nghiệp của Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết, báo điện tử trong ba số liên tiếp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Khi đăng bố cáo thành lập công ty thì các công ty, doanh nghiệp cần nêu rõ tên công ty, doanh nghiệp, trụ sở chính của công ty, chi nhánh và văn phòng  đại diện, và nói rõ ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền phát hành đối với công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định; Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,  nơi đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn và theo phương thức quy định như trên. Trường hợp doanh nghiệp sau khi được thành lập trong thời gian ba mươi ngày kể từ ngày nhận được giấy phép kinh doanh mà không công bố hoặc công bố không đúng thông tin về đăng ký kinh doanh thì sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo quy định mà pháp luật ban hành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Việc đăng bố cáo thành lập công ty là trách nhiệm mà các doanh nghiệp cần thực hiện để bảo sự ra đời của doanh nghiệp mình là đúng theo quy định mà pháp luật ban hành. Nếu doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu trên thì rất dễ bị cơ quan chức năng có thẩm quyền xử phạt.