Trang chủ » Điều kiện thành lập công ty tài chính

Điều kiện thành lập công ty tài chính

(Ngày đăng: 29-08-2017 00:51:20)
Các bạn đang muốn thành lập công ty tài chính và không biết phải bắt đầu từ đâu, điều kiện thành lập công ty tài chính cần những gì? và cơ quan nào có thẩm quyền thành lập, đây là một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp chuẩn bị thành lập quan tâm.

Nếu bạn còn đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào, điều kiện thành lập ra sao, thì hãy đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được giúp đỡ với đội ngũ nhân viên lành nghề và có tâm huyết sẽ giúp các cá nhân, tổ chức đáp ứng những điều kiện theo yêu cầu.

Điều kiện thành lập công ty tài chính

Để thành lập công ty tài chính cần có rất nhiều điều kiện. Điều kiện thành lập công ty tài chính đầu tiên là vốn điều lệ và vốn được cấp tối thiểu phải là 500 tỉ đồng. Chủ sở hữu công ty tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn. Cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn.

Các công ty tài chính cần phải có đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi. Đặc biệt, việc đề xuất các đề án kinh doanh này không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng.Một trong những yêu cầu quan trọng của các công ty taì chính là không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

Điều kiện thành lập công ty tài chính luôn phải đảm bảo kèm theo điều kiện đối với thành viên sáng lập ra công ty là những tổ chức, các nhân có uy tí. Theo quy định của  pháp luật thì doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng vào năm liền kề trước năm đề nghị thành lập công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Trường hợp tập đoàn kinh tế đề nghị thành lập công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì ngoài các điều kiện về giấy tờ và các thủ tục khác thì doanh nghiệp phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp còn phải có cam kết hỗ trợ về tài chính cho công ty tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp công ty tài chính gặp khó khăn về vốn hoặc khả năng chi trả.  Đồng thời phải đảm bảo là việc kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm đề nghị thành lập công ty tài chính.Vốn góp tham gia thành lập phải đảm bảo: vốn chủ sở hữu trừ đi phần chênh lệch giữa các khoản đầu tư dài hạn và nợ dài hạn tối thiểu bằng số vốn góp theo cam kết.

Một trong những vấn đề cần quan tâm chính là đối với các công ty tài chính trong và ngoài nước cũng có những yêu cầu khác  biệt. Nếu là công ty tài chính nước ngoài phải có hoạt động lành mạnh, đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có, tình hình tài chính, các tỷ lệ đảm bảo an toàn theo quy định của Ngân hàng nhà nước.