• Doanh nghiệp
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập đơn giản ra sao

Điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập đơn giản ra sao

Nếu bạn có ý định thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập thì trước hết cần tìm hiểu về điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập

Hiểu biết về điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập sẽ giúp bạn thành lập doanh nghiệp an toàn, nhanh chóng và thành lập doanh nghiệp giá rẻ.

dich vu thanh lap doanh doanh nghiep gia re

Sau đây là những điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập: doanh nghiệp kiểm toán độc lập phải là doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp danh, doanh nghiệp TNHH, doanh nghiệp phải có tối thiểu 5 nhân viên kiểm toán có chứng chỉ hành nghề.

Chủ doanh nghiệp là Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc phải có chững chỉ hành nghề. Bên cạnh đó, doanh nghiệp kiểm toán phải có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo nguồn vốn để duy trì doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp và các nhân viên trong doanh nghiệp phải tuân thủ những chuẩn mực của ngành kiểm toán. Các chủ doanh nghiệp có thể tìm đến những thành lập doanh nghiệp để được tư vấn chi tiết và hoàn thành nhanh chóng những thủ tục thành lập doanh nghiệp.