• Chia sẻ
  • Điều Kiện Thành Lập Doanh Nghiệp Lữ Hành Nội Địa

Điều Kiện Thành Lập Doanh Nghiệp Lữ Hành Nội Địa

Dịch vụ du lịch , tham quan trong nước thời gian gần đây có xu hướng phát triển nhanh chóng. Và điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa nhìn chung cũng khá đơn giản.

Muốn biết điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa như thế nào thì trước hết chúng ta cần biết như thế nào là doanh nghiệp lữ hành nội địa. Đây là ngành kinh doanh đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, tham quan, thực hiện bán hay xây dựng các chương trình du lịch. Cùng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tìm hiểu qua những thông tin dưới đây nhé.

thành lập doanh nghiệp

Điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa được pháp luật quy định như sau :

-   Trừ những trường hợp bị pháp luật cấm kinh doanh ngành lữ hành thì tất cả công dân , tổ chức đều có quyền thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa.

-    Điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa đầu tiên chính là người đại diện doanh nghiệp phải có ít nhất 03 năm hoạt động trong ngành du lịch nội địa mới có thể được cấp phép hoạt động.

-    Doanh nghiệp phải đăng ký hình thức kinh doanh là lữ hành nội địa tại cơ quan chức năng có thẩm quyền về ngành du lịch nội địa.

-    Để đảm bảo đủ  điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa, doanh nghiệp phải trình bày được phương án và các chương trình hoạt động du lịch cho ngành kinh doanh lữ hành nội địa.

-    Doanh nghiệp đến Sở văn hóa thể thao và du lịch để đăng ký hoạt động ngành lữ hành nội địa.

-    Một điều quan trọng trong điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa mà doanh nghiệp cần lưu ý chính là khi doanh nghiệp đã đăng ký ngành hoạt động là kinh doanh lữ hành nội địa thì không được kinh doanh hay tham gia vào hoạt động lữ hành quốc tế.

Doanh nghiệp cần biết khi tiến hành thành lập doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa thì ngoài vấn đề về điều kiện thành lập doanh nghiệp như thế nào, doanh nghiệp còn phải nắm được các thủ tục để xin giấy phép kinh doanh cũng như chuẩn bị các vấn đề khác như tìm kiếm mặt bằng đặt trụ sở chính, tìm kiếm đối tác kinh doanh , tuyển nhân sự hay chuẩn bị cơ sở vật chất…. Tất cả những điều đó doanh nghiệp cần chuẩn bị để không bị rối khi bước vào hoạt động chính thức.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành nội địa thực chất đơn giản hơn nhiều so với điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành quốc tế bởi sự thông thoáng trong các chế độ cũng như thủ tục pháp lý  được cắt giảm đi nhiều nhằm phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế dịch vụ như hiện nay.