Doanh nghiệp liên doanh

Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước Việt Nam và Chính phủ nước ngoài hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

Đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp liên doanh sẽ được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn pháp định của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp liên doanh

Doanh nghiệp liên doanh  là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam. Loại hình này được công nhận thành lập và chính thức hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư. Theo quy định của pháp luật thì vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư.

Đối với các dự án  đặc biệt như  dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng hay các  dự án đầu tư vào địa bàn khuyến khích đầu tư không dưới 20% vốn đầu tư và phải được cơ quan cấp giấy phép đầu tư chấp thuận.

Tỷ lệ góp vốn của các bên liên doanh nước ngoài  sẽ do các bên liên doanh tự  thoả thuận với nhau.Tuy nhiên, tỉ lệ góp vốn sẽ không được thấp hơn 30% vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh. Căn cứ vào lĩnh vực kinh doanh cũng như hiệu quả kinh doanh và các lợi ích kinh tế - xã hội khác của dự án, Cơ quan cấp giấy phép đầu tư có thể xem xét cho phép bên liên doanh nước ngoài có tỷ lệ góp vốn thấp hơn, nhưng không dưới 20% vốn pháp định.

Đặc điểm nổi bật của doanh nghiệp liên doanh là nó có sự phối hợp cùng góp vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư Việt nam. Như vậy, theo đó thì tỷ lệ góp vốn của mỗi bên sẽ có sự quyết định không nhỏ tới mức độ tham gia quản lý doanh nghiệp. Thực tế thì tỷ lệ lợi nhuận cũng sẽ được hưởng tương ứng cũng như rủi ro mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu.

Doanh nghiệp liên doanh là hình thức doanh nghiệp thực sự đem lại nhiều lợi thế cho cả nhà đầu tư việt nam và nhà đầu tư nước ngoài. Đối với các nhà đầu tư việt nam thì việc tham gia doanh nghiệp liên doanhsẽ có sự phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp. Bên cạnh đó thì các nhà đầu tư việt nam còn có điều kiện  để có thể tiếp cận với công nghệ hiện đại cũng như có được kinh nghiệm qua phong cách và trình độ quản lý kinh tế tiên tiến của các nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì lợi thế được hưởng khi tham gia doanh nghiệp liên doanh chính  là được đảm bảo khả năng thành công cao hơn do môi trường kinh doanh, pháp lý hoàn toàn xa lạ nêu không có bên việt nam thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn.