Trang chủ » Eximbank giảm lãi, tín dụng tăng trưởng âm

Eximbank giảm lãi, tín dụng tăng trưởng âm

(Ngày đăng: 16-03-2020 10:46:43)
Lợi nhuận trước thuế trong 2 quý của Eximbank đạt 664 tỷ đồng, giảm hơn 12% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu về huy động vốn, tín dụng và tổng tài sản của nhà băng đều tăng trưởng âm.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2014 cho thấy, tổng tài sản đến 30/6 chỉ đạt hơn 132.000 tỷ đồng, giảm gần 22% so với cuối năm 2013. Huy động vốn 6 tháng qua giảm 3% xuống còn 77.000 tỷ đồng, trong khi cho vay khách hàng cũng giảm 3,7%.

Đồng thời, đến cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu của Eximbank tăng lên 2,94% trong khi cuối năm ngoái chỉ là 1,98%. Trong tổng số nợ xấu này thì nợ có khả năng mất vốn chiếm hơn một nửa, tương đương 1.400 tỷ đồng.

Trong hai quý qua, các hoạt động kinh doanh của Eximbank đều kém khởi sắc. Theo đó, thu nhập lãi thuần trong quý 2 giảm 6,9% xuống còn 693 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng đạt 1.529 tỷ sụt nhẹ so với 1.554 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Kinh doanh khác trong quý II cũng giảm 61,2% chỉ đạt 4 tỷ đồng và góp vốn mua cổ phần lỗ 18 tỷ. Dự phòng rủi ro của Eximbank tăng mạnh trong thời gian qua với quý II tăng 40,4% và 6 tháng tăng 88% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, cũng có một vài chỉ số kinh doanh tương đối khả quan trong 6 tháng đầu năm như lãi thuần của mảng dịch vụ đã tăng18% so với cùng kỳ năm ngoái từ 132 tỷ đồng lên 156 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 52,3%... Dẫu vậy, các con số này vẫn không thể bù đắp được những khoản kinh doanh kém hiệu quả khác khiến lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Eximbank sụt giảm.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của nhà băng này giảm 40,2% trong quý II xuống 219 tỷ đồng và sau thuế giảm 41,5% đạt 169 tỷ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 664 tỷ và sau thuế 515 tỷ, giảm lần lượt hơn 12% và 11% so với cùng kỳ.