Hồ sơ thành lập chi nhánh

Để thành lập doanh nghiệp cần có một số hồ sơ để đăng ký đối với cơ quan có thẩm quyền góp phần đưa doanh nghiệp vào hoạt động. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, các doanh nghiệp, công ty thành lập chi nhánh vậy hồ sơ thành lập chi nhánh có khác so với thành lập doanh nghiệp hay không?

Nếu bạn còn thắc mắc chúng ta cùng tìm hiểu với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để giải đáp các thắc mắc trên. Chúng tôi đảm bảo, bạn sẽ có thể nắm  rõ thông tin một cách chính xác và rất hợp pháp.

Hồ sơ thành lập chi nhánh

Cũng giống như hồ sơ thành lập doanh nghiệp, hồ sơ thành lập chi   gồm các hồ sơ như thông báo thành lập chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt chi nhánh.

Một số nội dung được quy định trong thông báo gồm:

- Mã số doanh nghiệp đây chính là mã số thuế của doanh nghiệp khi thực hiện với cơ quan đăng ký thuế;

-  Tên và địa chỉ tên chi nhánh dự định thành lập đây là điều không thể thiếu được, chính thông tin này giúp quản lý được địa điểm giao dịch là ở đâu;

- Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh chính điều này nhà nước có thể biết được phạm vị hoặt động và dễ dàng quản lý. Ngoài ra còn thể hiện địa điểm phân phối hàng hóa của doanh nghiệp;

- Tiếp đó phải nói đến họ, tên, nơi cư trú, và các thông tin cá nhân như số CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước…

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  phải có quyết định của chủ sở hữu công ty

- Đối với công ty cổ phần phải có quyết định của Hội đồng thành viên

- Đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh phải có quyết định của Chủ tịch công ty, của Hội đồng quản trị, của các thành viên hợp danh.

Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành có điều kiện phải đáp ứng được một số yêu cầu mà pháp  luật ban hành như : phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Khi đã đáp ứng được đầy đủ hồ sơ thành lập chi nhánh các doanh nghiệp đến đăng ký theo quy định của pháp luật.

Có thể nói là để có thể hoàn tất hồ sơ thành lập chi nhánh quả là điều không phải dễ dàng. Pháp luật có quy định riêng đối với từng loại hình doanh nghiệp. Chính vì vậy, bạn  cần nắm rõ thông tin một cách chính xác nhất để có thể đảm bảo việc thành lập chi nhánh được thuận lợi và hợp pháp.