• Chia sẻ
  • Hóa đơn điện tử có mấy liên

Hóa đơn điện tử có mấy liên

Khi triển khai loại hình hóa đơn mới thì nhiều doanh nghiệp sẽ rất quan tâm đến việc hóa đơn điện tử có mấy liên cũng như các thông tin liên quan đến các quy định sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, vấn đề này cho đến nay thì nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ được.

Dù là sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ thì điều  mà các doanh nghiệp cần phải lưu ý chính là muốn có thể phát huy được  hiệu quả tốt nhất của loại hình hóa đơn này thì doanh nghiệp cần phải tìm được một nhà cung cấp dịch vụ chất lượng để hợp tác.

Hóa đơn điện tử có mấy liên

Nói đến những quy định liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử thì còn nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp vẫn còn chưa nắm  rõ thông tin. Ngay cả đối với việc hóa đơn điện tử có mấy liên thì không phải là doanh nghiệp nào cũng có thể nắm được.

Thực ra thì  theo quy định của cơ quan chức năng thì hóa đơn điện tử chính là một file thông tin được khởi tạo trên hệ  thống và dành cho cả bên bán, bên mua và cơ quan thuế cùng khai thác. Chính vì thế mà khác với hóa đơn giấy thì hóa đơn điện tử sẽ không có khái niệm liên. Điều này khiến cho doanh nghiệp mới sử dụng hóa đơn điện tử không biết phải thực hiện sử dụng như thế nào nếu không có liên để đưa cho các bên liên quan. Vì hóa đơn điện tử trước đây sẽ có số liên tối thiểu là 02  và tối đa là 09 liên.

Tuy nhiên, cho đến nay thì việc hóa đơn điện tử có mấy liên còn là vấn đề mà các doanh nghiệp luôn quan tâm.Doanh nghiệp, bên mua và cả cơ quan thuế sẽ có thể sử dụng hóa đơn điện tử bằng cách cùng truy cập vào hệ thống để có thể cùng sử dụng các thông tin trên hệ thống để có thể sử dụng khi cần thiết. 

Hơn thế nữa thì khi sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp cần biết là mặc dù không có khái niệm liên nhưng khi khởi tạo hóa đơn thì doanh nghiệp  lưu ý là cần phải để rõ ký hiệu hóa đơn là  “0” thể hiện cho số liên hóa đơn. Đây là điều rất quan trọng mà không phải là doanh nghiệp nào cũng biết. Bởi nếu không để ký hiệu  hóa đơn bằng “0” thì sẽ có giá trị và không được các cơ quan chức năng công nhận tính hợp lệ. Bởi không riêng gì hóa đơn giấy hay hóa đơn điện tử thì việc sử  dụng hóa đơn  cần phải đảm bảo đầy đủ các ký hiệu, tiêu thức để có thể đúng với quy định sử dụng hóa đơn điện  tử.

Nói tóm lại việc sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp cần biết là hóa đơn điện tử có mấy liên hay nếu không có liên thì cần phải khởi tạo hóa đơn như thế nào  cho đúng và cho hợp lý.