• Chia sẻ
  • Huấn luyện an toàn lao động trong ngành xây dựng nông thôn

Huấn luyện an toàn lao động trong ngành xây dựng nông thôn

Về nông thôn, nhất là các vùng sâu vùng xa, ta có thể dễ dàng bắt gặp những bác thợ xây đi chân đất, cởi trần, mặc quần lửng để tham gia xây dựng một công trình nhà ở, hay một công trình nào đó. Chính vì vậy mà công tác huấn luyện an toàn lao động cần phải được tuyên truyền và thực hiện ngay.

Đầu tiên ta cần phải mở những lớp huấn luyện an toàn lao động, phải giúp cho người dân hiểu được thế nào là an toàn lao động.  An toàn lao động chính là phải ngăn ngừa được sự cố xảy ra trong quá trình lao động, người lao động tránh được thương tích cho người lao động, và loại trừ tối đa tử vong cho người lao động. Khi người lao động nắm rõ khái niệm về an toàn lao động rồi, thì các nhà thầu cần thực hiện đúng đủ trách nhiệm của mình là cho người lao động tham gia thực hiện bảo hộ lao động.

Có nghĩa là: phải đảm bảo giờ giấc lao động và ăn ngủ nghỉ hợp lí cho người lao động, trả tiền lương cho người lao động theo luật nhà nước ban hành, trang bị đồ bảo hộ phù hợp với công việc của người lao động, đảm bảo môi trường lao động cho người lao động một cách hợp lí. Bên phía nhà thầu phải phân tích rõ mặt lợi, hại khi thực hiện và không thực hiện an toàn lao động, và yêu cầu người lao động chấp hành theo.

Còn về phía người lao động không được lơ là, coi nhẹ an toàn trong lao động mà phải chấp hành nghiêm túc các quy định mà nhà thầu đề ra. Ví dụ như: khi thi công một ngôi nhà cao tầng, nhà thầu phải cung cấp giàn giáo và đồ bảo hộ lao động đạt chuẩn cho người lao động, còn bên phía người lao động phải sử dụng đồ bảo hộ lao động và thực hiện việc lắp dàn giáo theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư. Nói tóm lại: giữa người lao động và nhà thầu phải có sự liên kết chặt chẽ, thì huấn luyện an toàn trong lao động mới có hiệu quả và tai nạn trong lao động mới giảm.