• Doanh nghiệp
  • Hướng dẫn hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Hướng dẫn hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Điều kiện và thủ tục hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ được đề ra dựa trên các nghị định và các thông tư liên quan đến khoa học công nghệ của luật Việt Nam. Các lĩnh vực công nghệ bao gồm lĩnh vực truyền thông, vật liệu, môi trường, sinh học, vũ trụ…

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ luôn là điều khiến nhiều người có ý định thành lập doanh nghiệp phải băn khoăn. Vì vậy, sự hỗ trợ của dịch vụ thành lập doanh nghiệp là rất cần thiết để có doanh nghiệp có được sự chuẩn bị chu đáo hơn và chủ động hơn rất nhiều.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Điều kiện để cơ quan chức năng xem xét hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ tại Việt Nam gồm có 2 điều kiện chính:

+ Một là doanh nghiệp phải hoàn thành quá trình ươm tạo và làm chủ công nghệ, sở hữu trí tuệ đối với thành tựu mới, hay sử dụng hợp pháp, sở hữu hợp pháp công nghệ mới để sử dụng trực tiếp trong các lĩnh vực sau: công nghệ thông tin – truyền thông, công nghệ phần mềm tin học; công nghệ sinh học, đặc biệt đối với công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy hải sản và các ngành y tế; công nghệ tự động hóa; công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano, năng lượng mới, công nghệ vũ trụ hay một số mảng ngành công nghệ khác do bộ khoa học và công nghệ quy định.

+ Thứ hai là doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ hay sản xuất ngay trên công nghệ đã làm chủ theo quy định trên.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ bao gồm 4 loại hồ sơ sau:

+ Đơn đề nghị thành lập doanh nghiệp mẫu số 1

+ Bản sao giấy chứng nhận doanh nghiệp có công chứng

+ Văn bản dự án sản xuất kinh doanh, nội dung có liên quan đến khoa học công nghệ, là cơ sở đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

+ Bản sao có công chứng các văn bản chứng nhận quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp phát minh khoa học công nghệ mới.

Trình tự thực hiện đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệ là thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp, sau đó đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ tại sở khoa học và công nghệ.

Số lượng hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ là 6 bản, trong đó có 1 bản chính và 5 bản photo. Các bộ hồ sơ được gửi trực tiếp qua bưu điện đến sở khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian cấp giấy phép là 30 ngày làm việc kể từ ngày sở nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không cần phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào cho việc thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Địa điểm nộp hồ sơ tại sở khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 244 đường Điện Biên Phủ, phường 7 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Chúc quý doanh nghiệp thành công!