Trang chủ » Hướng dẫn quy trình kiểm định thiết bị chịu áp lực

Hướng dẫn quy trình kiểm định thiết bị chịu áp lực

(Ngày đăng: 24-11-2017 03:56:25)
Kiểm định thiết bị chịu áp lực là công tác thẩm tra, sử dụng các biện pháp thử nghiệm, nghiên cứu và phân tích cho đơn vị kiểm định thực hiện theo các quy trình kiểm định thiết bị chịu áp lực được Bộ Lao Động ban hành. Các quy chuẩn, các tiêu chí kỹ thuật được áp dụng nghiêm túc để việc xem xét và ra kết quả kiểm định đạt chuẩn an toàn lao động.

Cách thức tiến hành kiểm định thiết bị chịu áp lực.

Thiết bị chịu áp lực thuộc danh mục các loại thiết bị có chức năng chứa, đựng và vận chuyển các loại môi chất có áp suất cao hơn so với áp suất khí quyển. Đây là loại thiết bị được yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt về chế độ an toàn bởi các nguy cơ, rủi ro có sức ảnh hưởng rất lớn cho dù các điều kiện vận hành, hoạt động vẫn đảm bảo đúng quy định và đúng mục đích. Các rủi ro xảy đến có thể là tai nạn cháy nổ với sức tàn phá lớn và sự độc hại của hóa chất gây ra cho sức khỏe con người và hư hỏng tài sản, gây tác động xấu cho kinh doanh và nền kinh tế. Vì mục đích an toàn lao động được đặt hàng đầu nên công tác kiểm định thiết bị chịu áp lực đã được Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội yêu cầu rất rõ trong các văn bản pháp luật như QCVN01:2008 – BLĐTBXH;TCVN7704:2004;TCVN6413:1998; TCVN 9358:2012; TCVN 8366:2010 và rất nhiều các văn bản khác có đề cập đến phạm vi kiểm định này. Các công tác chuẩn bị cho viêc kiểm định thiết bị chịu áp lực được tiến hành nghiêm túc trong tất cả các khâu, đặc biệt là khâu chuẩn bị công cụ kiểm định củng phải được làm đúng theo tiêu chuẩn và quy định.

kiểm định thiết bị áp lực

Sơ lược về các công tác tiến hành kiểm định thiết bị chịu áp lực.

Bước chuẩn bị thì đơn vị kiểm định và đơn vị sử dụng sẽ cùng bàn thảo để lập ra các mục tiêu chung mang tính đồng thuận cả hai bên. Đơn vị kiểm định yêu cầu bên sử dụng thiết bị sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn trong suốt quá trình kiểm định, chỉ định cán bộ phụ trách kiểm định có năng lực cao và chuyên môn sâu, đơn vị kiểm định phải có đầy đủ trang thiết bị kiểm định thiết bị chịu áp lực và nhân sự kiểm định được chuẩn bị các công dụng cụ nhằm đảm bảo an toàn lao động. Về phần đơn vị sử dụng thiết bị cần đảm bảo các thiết bị được bố trí hoàn tất, luôn sẵn sàng điều kiện kiểm định, có đầy đủ hồ sơ thiết bị, các khu vực kiểm định được giới hạn lộ giới và được gắn biển báo trong suốt thời gian kiểm định, các nhân sự có liên quan đến thiết bị như người vận hành, cán bộ chuyên trách cùng tham gia để có sự hỗ trợ ngay lập tức khi cần.

Các công tác thẩm tra, kiểm định hồ sơ, phần kỹ thuật trong ngoài thiết bị và công tác thẩm đinh kỹ thuật với các phương án thử nghiệm như thử sức bền, thử kín và vận hành máy trong khi kiểm tra. Cuối cùng là cùng nhau xem xét, đánh giá và lập phương án giải quyết kết quả kiểm định. Công tác kiểm định thiết bị chịu áp lực phải tôn trọng nguyên tắc hoàn tất từng phần kiểm tra trước khi qua giai đoạn kiểm tra khác.