• Chia sẻ
  • Khó tính được tuổi thọ của côn trùng

Khó tính được tuổi thọ của côn trùng

Trong một số trường hợp không thể tính được tuổi thọ của côn trùng vì cả vòng đời chúng dài nhưng giai đoạn trưởng thành lại ngắn.

GS.TS Bùi Công Hiển, Trung tâm Ứng dụng Côn trùng học cho biết: Do số lượng côn trùng quá lớn đến hàng triệu loài vì thế rất khó có thể đưa ra được tuổi thọ trung bình của côn trùng. Ngoài ra, trong một số trường hợp cũng không thể tính được tuổi thọ của côn trùng vì cả vòng đời của chúng thì dài nhưng giai đoạn trưởng thành lại ngắn. 

Ví dụ như con ve sầu, ve sầu trưởng thành chỉ sống trong khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, ấu trùng của chúng ẩn dưới lòng đất có thể sống tới 3 - 4 năm, thậm chí có quan điểm còn cho rằng, ấu trùng ve sầu có thể sống tới 17 năm trong lòng đất. Nhìn chung so với các loài trong tự nhiên thì côn trùng có tuổi thọ thấp hơn. Thiêu thân được cho là côn trùng có tuổi thọ rất ngắn chỉ tồn tại trong vòng 24 giờ