• Doanh nghiệp
  • Không huấn luyện an toàn cho người lao động có hậu quả gì?

Không huấn luyện an toàn cho người lao động có hậu quả gì?

Không một ai có thể đảm bảo cho sự an toàn của bạn một khi rủi ro xảy ra. Cách để bảo vệ sự an toàn tốt nhất cho bản thân mình chính là có được những kiến thức và kỹ năng về an toàn lao động nhờ tham gia những khóa huấn luyện an toàn lao động do công ty tỏ chức tham giam.

 

Huấn luyện an toàn lao động là việc cần phải làm để đảm bảo an toàn khi tham gia lao động. Tuy nhiên có những trường hợp không thực hiện huấn luyện an toàn lao động và xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Việc không thực hiện huấn luyện an toàn lao động là trái với quy định. Các công ty xí nghiệp đều phải cho công nhân thực hiện khóa huấn luyện an toàn lao động. Vì một lý do không chính đáng như công ty không muốn tốn chi phí huấn luyện hay cho rằng việc huấn luyện an toàn là mất nhiều thời gian mà bỏ qua việc huấn luyện sẽ dẫn đến việc vi phạm quy định dẫn đến công ty xí nghiệp đó phải chịu xử phạt theo quy định của pháp luật. Mức phạt dựa trên mức độ nặng nhẹ của việc vi phạm. Có thể nhắc nhở, phạt hành chính hay thậm chí có thể đình chỉ hoạt động của công ty đó.

Việc không tham gia huấn luyện an toàn lao động sẽ gây nguy hiểm khi lao động. Các công nhân làm việc trong các công ty nếu không nắm vững được các cách bảo đảm an toàn trong lao động và không được hướng dẫn để phòng tránh cũng như xử lý sự cố thì rất dễ xảy ra tai nạn khi làm việc. Tai nạn xảy ra thường có mức độ nguy hiểm cao và ảnh hưởng tới cả một khâu trong công ty. Một khi tai nạn đã xảy ra thì không chỉ ảnh hưởng tới tính mạng người công nhân mà còn gây ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của công ty, làm mất năng suất lao động và giảm lợi nhuận.

Việc các công ty không cho các công nhân thực hiện huấn luyện an toàn lao động sẽ làm mất niềm tin của họ đối với công ty. Dẫn đến công ty đó thiếu việc làm hay chỉ tuyển được những công nhân tay nghề thấp làm năng suất lao động giảm, lợi nhuận ít.

Vì vậy, việc thực hiện kiểm định an toàn lao động là rất cần thiết vừa thực hiện đúng theo luật, vừa đảm bảo an toàn cho công nhân và vừa giúp công ty hoạt động ổn định.