• Chia sẻ
  • Kiểm định an toàn hệ thống lạnh trong lưu trữ hàng

Kiểm định an toàn hệ thống lạnh trong lưu trữ hàng

Hệ thống lạnh rất quan trọng đối với ngành thực phẩm, đông lạnh tươi sống. Những ngành này đòi hỏi lúc nào cũng phải có nhiệt độ thích hợp, hệ thông được an toàn để hàng hóa không bị hư hỏng do quá trình vận chuyển, hay lưu kho. Vậy định kỳ phải kiểm định an toàn cho hệ thống lạnh.

Những doanh nghiệp chuyên về thực phẩm, đông lạnh, sữa thì rất cần thiết trong khâu lưu kho. Vì kho lưu chủ yếu để phân phối mà nhiệt độ lạnh của nó phù hợp thì hàng hóa không ảnh hưởng, không bị hư hỏng. Tại hệ thống lạnh có chứa các bình áp lực rất dễ xảy ra nổ. Hệ thống có một kết cấu toàn diện theo tiêu chuẩn nên được liên quan chặt chẽ với nhau. Từ hệ thống này đến kho đều phải được kiểm tra nghiêm nghặt.

Hệ thống lạnh phải được kiểm tra định kỳ, kiểm định an toàn lao động. Việc kiểm tra định kỳ giúp cho doanh nghiệp, cá nhân phát hiện những rò rỉ, nguy cơ tiềm ẩn từ những đường dây hệ thống. Tại hệ thống có các bình áp lực nên rất dễ xảy ra hiện tượng nổ. vì vậy khi kiểm định định kỳ, đặc biệt chú ý đến các bình áp lực này. Tại tiêu chuẩn TCVN 6104: 1996 là tiêu chuẩn giảm tính chất vật lý và hóa học của môi trường.

Trong hệ thống lạnh cần chú ý đến ảnh hưởng trực tiếp của nhiệt độ: sự rạn vỡ của kim loại khi có nhiệt độ thấp, sự đóng băng của tải nhiệt trong không khí kín như nước muối, ảnh hưởng có hại cho con người. Hoặc sư tăng lên của áp suất ngưng tụ do sự làm lạnh không đủ. Sự tăng lên áp suất của bên ngoài nhiệt độ. Sự nguy hiểm từ hệ thống máy nén cũng cần kiểm tra định kỳ hệ thống máy nén như nhiệt độ quá mức, sự đóng bùn của chất lỏng

Cần kiểm định an toàn hàng tháng định kỳ,, hàng năm để tránh trường hợp hệ thống lạnh bị hỏng thì dẩ xảy ra nổ, hệ thống bị hư nên không đảm bảo nhiệt độ lạnh cho hàng hóa, dễ xảy ra hỏng, hư không cân bằng từ bên ngoài với bên trong.