kinh doanh

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Luật doanh nghiệp mới nhất 2015

Luật doanh nghiệp mới nhất 2015 được ban hành từ năm 2014 nhưng được chính thức áp dụng từ ngày 01/07/2015 với nhiều thay đổi đáng kể tạo nên một cơ chế thông thoáng cho việc thành lập doanh nghiệp.

Nhiều người khi có ý định thành lập doanh nghiệp không nắm rõ những thay đổi trong luật doanh nghiệp 2015 có gì mới để có thể áp dụng cho đúng. Những vấn đề này sẽ được dịch vụ thành lập doanh nghiệp giải đáp một cách cụ thể và chính xác nhất ngay sau đây.

 Luật doanh nghiệp mới nhất 2015 đã có những chỉnh sửa mang tính thức thời đã giúp các doanh nghiệp có thể hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách dễ dàng hơn, đơn giản hơn với những điểm mới như sau:

Luật doanh nghiệp mới nhất 2015


- Đối với thời gian đăng ký kinh doanh trong luật doanh nghiệp mới nhất 2015 đã được tối giản từ 05 ngày xuống còn  03 ngày làm việc, tính từ ngày cơ quan chức năng nhận được hồ sơ hợp lệ từ phía doanh nghiệp.

Riêng đối với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng có những thay đổi đáng ghi nhận khi giảm từ 10 xuống còn 04 nội dung được ghi trên giấy chứng nhận.
- Đối với vấn đề về con dấu, trong luật doanh nghiệp mới nhất 2015, doanh nghiệp thay vì phải đến cơ quan Công an để đăng ký mẫu dấu và khắc con dấu thì doanh nghiệp có thể tự khắc con dấu hoặc nhờ sự giúp đỡ của cơ sở khắc dấu. Trước khi tự khắc dấu, doanh nghiệp phải gửi thông báo mẫu dấu đến Phòng đăng ký kinh doanh để đăng tải lên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều này đã tạo nên sự chủ động và tối giản thủ tục cho các doanh nghiệp trong quá trình thành lập doanh nghiệp.
- Theo luật mới quy định trong bản điều lệ công ty sẽ quy định rõ về số lượng, chức danh và quyền hạn của người đại diện doanh nghiệp. Điều này tạo cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp nắm bắt những cơ hội kinh doanh dưới sự quyết định của các cổ đông khác chứ  không nhất thiết là quyết định của người đại diện doanh nghiệp.
-  Luật doanh nghiệp mới nhất 2015 đang mở ra một thị trường mua bán, chuyển nhượng doanh nghiệp  sôi động trong tương lai khi ban hành quy định doanh nghiệp có thể sáp nhập, hợp nhất để tạo thành một doanh nghiệp mới mà không cần đảm bảo điều kiện là công ty cùng loại như luật doanh nghiệp cũ  đã quy định.
- Bên cạnh đó, việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông cũng dễ dàng hơn khi luật doanh nghiệp mới đã đi theo xu hướng thế giới với quy định 51% tỉ lệ dự họp trong khi luật cũ là 65%.

 Một điều dễ nhận thấy là  luật doanh nghiệp mới nhất 2015 không chỉ bám sát thực tế của các doanh nghiệp mà còn tiến bộ trong việc tối giản các quy định, thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp để tạo nên một cơ chế thông thoáng, hợp lý trong việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.