Trang chủ » Lưu ý khi làm thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

Lưu ý khi làm thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

(Ngày đăng: 07-05-2018 09:35:45)
Muốn thực hiện được thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân hợp pháp thì cả bên mua và bên bán doanh nghiệp cần phải biết được điều quan trọng nhất trong hoạt động giao dịch kinh doanh này là gì để có được sự chuẩn bị chu đáo nhất.

Xu hướng hợp tác với dịch vụ thành lập doanh nghiệp hiện nay không còn mới nữa. Hầu như các doanh nghiệp luôn ưu ái tìm đến dịch vụ này khi cần thực hiện việc thành lập hay bất cứ hoạt động nào của doanh nghiệp có liên quan đến thủ tục tại cơ quan chức năng.

Lưu ý khi làm thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

Khi thực hiện thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp và bên mua doanh nghiệp cần phải biết được các quy định cơ bản nhất trong hoạt động giao dịch này để có thể có được lựa chọn tốt nhất.

Lưu ý khi mua bán doanh nghiệp tư nhân

- Việc làm thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân cần có hợp đồng theo quy định. Hợp đồng này phải có các điều khoản rõ ràng quy định việc mua, bán cũng như trách nhiệm và quyền lợi của bên mua và bên bán như thế nào. Đây là căn cứ pháp lý để có thể áp dụng nếu xảy ra tranh chấp trong quá trình mua bán doanh nghiệp tư nhân.

- Theo quy định thì việc bán doanh nghiệp tư nhân chỉ tính bán tài sản và các yếu tố khác kèm theo còn trách nhiệm đối với việc thanh toán các khoản nợ trong kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân thì vẫn phải do bên bán, tức là chủ doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm thanh toán. Trường hợp như hợp đồng mua bán doanh nghiệp có các thỏa thuận khác thì sẽ thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Khi thực hiện thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân thì bên bán có quyền bán một phần doanh nghiệp hay toàn bộ doanh nghiệp cho 1 hoặc nhiều nhà đầu tư khác nhau. Bên mua sẽ có trách nhiệm thanh toán số tiền tương ứng với tài sản được bán theo đúng quy đinh mà pháp luật ban hành.

- Sau khi hoàn tất việc mua bán doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân mới hay còn gọi là bên mua phải tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh lại với thông tin của chủ mới để có thể đảm bảo các quyền lợi của mình trong việc kinh doanh được bảo vệ tốt nhất và chủ doanh nghiệp cũng phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình khi đổi thông tin mới.

- Khi mua lại doanh nghiệp tư nhân thì chủ mới có thể toàn quyền quyết định đối với số phận của doanh nghiệp mình mua lại. Chủ doanh nghiệp tư nhân mới có thể chi tách, sáp nhập doanh nghiệp mua được vào doanh nghiệp khác. Đối với ngành nghề kinh doanh thì chủ doanh nghiệp mới có thể giữ nguyên và phát triển theo hướng mới mà mình nghĩ là tốt nhất. Hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân mới hoàn toàn có thể quyết định việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cho phù hợp với định hướng ngành nghề kinh doanh theo ý riêng của mình. Miễn sao ngành nghề đó phải đảm bảo tính hợp pháp là được.

Có thể thấy, việc thực hiện thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân là quyền mà chủ doanh nghiệp tư nhân và các nhà đầu tư khác có được. Vì thế cho nên, chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư cần lưu ý để có thể thực hiện các công việc này theo đúng quy định được ban hành.