Trang chủ » Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

(Ngày đăng: 23-10-2017 09:21:06)
Nếu doanh nghiệp muốn kinh doanh lĩnh vực vận tải bằng ô tô thì việc chuẩn bị mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô là điều cần thiết để đảm bảo hồ sơ đăng ký kinh doanh được đầy đủ và hợp lệ.

Khi tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh, nhiều người đã gặp không ít rắc rối vì bản thân không nắm rõ các thủ tục mà pháp luật quy định. Đó là lý do mà ngày càng nhiều người tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có sự hỗ trợ tốt nhất.

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Nếu bạn cho rằng việc chuẩn bị mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô là điều quan trọng thì bạn đừng quên lưu ý đến các giấy tờ pháp lý khác trong hồ sơ xin giấy phép kinh doanh. Bởi mỗi giấy tờ pháp lý đều có phần rất quan trọng quyết định đến việc bạn có được cấp giấy phép kinh doanh hay không đấy.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

a. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã:

-  Hồ sơ phải có mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô theo quy định mà pháp luật ban hành.

- Ngoài ra, phải kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 01 bản sao công chứng.

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe . Nếu như doanh nghiệp thuê lại khu vực đỗ xe thì phải có hợp đồng thuê đất đỗ xe;

- Bản sao công chứng các văn bằng hay chứng chỉ mà pháp luật yêu cầu đối với người trực tiếp điều hành vận tả bằng ô tô.

- Bản đề xuất phương án kinh doanh có tính khả thi và thực tế.

- Danh sách xe và kém theo các giấy pho tô tô Giấy đăng ký xe được sử dụng cho việc kinh doanh của doanh nghiệp.

 
b. Đối với hộ kinh doanh:

- Hồ sơ có mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô . Mẫu đơn này cần có các điều khoản như quy định của Bộ Giao thông vận tải ban hành;

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp được cơ quan chức năng cấp .

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe . Nếu như doanh nghiệp thuê lại khu vực đỗ xe thì phải có hợp đồng thuê đất đỗ xe;

-  Danh sách xe và kém theo các giấy pho tô tô Giấy đăng ký xe được sử dụng cho việc kinh doanh của doanh nghiệp.Các ô tô này phải được chứng nhận đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật.

-  Bản nghiệm thu việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong công việc kinh doanh.

Như vậy, ngoài việc chuẩn bị mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô thì doanh nghiệp cần lưu ý các giấy tờ pháp lý trên để việc đăng ký kinh doanh được thuận lợi nhất.