• Chia sẻ
  • Mẫu số hóa đơn điện tử

Mẫu số hóa đơn điện tử

Những quy định về mẫu số hóa đơn điện tử là điều mà doanh nghiệp thường ít quan tâm khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Thế nhưng, đây là một trong những vấn đề rất quan trọng. Nó có thể giúp cho doanh nghiệp thể hiện được việc sử dụng hóa đơn được hợp lệ nhất.

Nhắc đến hóa đơn điện tử giá rẻ thì doanh nghiệp luôn phải lưu ý đến rất nhiều vấn đề. Từ việc lựa chọn các dịch vụ cung cấp uy tín cho tới việc nắm được các quy định một cách rõ ràng, cụ thể.

Mẫu số hóa đơn điện tử

Cho tới nay thì không phải là doanh nghiệp nào cũng có thể nắm được các quy định về mẫu số hóa đơn điện tử một cách tốt nhất. Doanh nghiệp thường quan tâm tìm hiểu đến các điều kiện, nguyên tắc hay quy trình khởi tạo hóa đơn điện tử như thế nào mà quên mất là việc sử dụng hóa đơn điện tử cần phải lưu ý đến rất nhiều vấn đề khác nữa, như việc nắm bắt được các thông tin về mẫu số của hóa đơn điện tử chẳng hạn.

Theo quy định thì ký hiệu của mẫu số hóa đơn điện tử sẽ có 11 ký tự, trong đó bao gồm:

-  2 ký tự đầu tiên là thông tin thể hiện thể hiện loại hóa đơn

-  4 ký tự tiếp là thông tin về tên hóa đơn

-  01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn điện tử. Thông thường thì hóa đơn điện tử vì không có khái niệm liên nên nó sẽ để mặc định là “0”.

-  01 ký tự tiếp theo là ký hiệu được sử dụng để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu.

-  03 ký tự cuối cùng thể hiện thông tin về số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

Một điều cần lưu ý về mẫu số hóa đơn điện tử chính là đối với các loại hóa đơn điện tử dạng tem, vé, thẻ thì phải tuân thủ quy tắc ghi như sau: doanh nghiệp phải ghi 3 ký tự đầu để thể hiện thông tin là hóa đơn dưới dạng tem, vé, thẻ đó là hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa đơn bán hàng. Đây là thông tin bắt buộc cần phải có.Với loại hóa đơn đặc biệt này thì doanh nghiệp có thể tự mình quy định các ký hiệu sau nhưng tối đa số ký hiệu không được quá 11. Hiện nay thì các dịch vụ như điện, nước hay các dịch vụ ngân hàng cũng lựa chọn sử dụng loại hóa đơn điện tử mang tính đặc thù. Vì thế cho nên, việc sử dụng đối với hóa đơn điện tử này cũng có phần không theo quy địn về mẫu số hóa đơn.

Như vậy thì thông tin về mẫu số hóa đơn điện tử được nói trên là những thông tin cơ bản mà doanh nghiệp cần lưu ý để có thể đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử là tốt nhất.