kinh doanh

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những câu hỏi liên quan đến tra cứu bảo hiểm xã hội cá nhân

Những câu hỏi liên quan đến tra cứu bảo hiểm xã hội cá nhân

Nhiều người lao động thắc mắc về quá trình đóng BHXH của mình và muốn tra cứu bảo hiểm xã hội cá nhân nhưng không biết làm như thế nào và còn có nhiều vấn đề thắc mắc liên quan đến việc tra thông tin này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiều các vấn đề liên quan qua bài viết sau nhé.

Nếu như việc tham gia BHXH có nhiều khó khăn thì việc nhờ đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để có thể đảm bảo là thực hiện theo đúng quy định mà luật BHXH ban hành.

Những câu hỏi liên quan đến tra cứu bảo hiểm xã hội cá nhân

Tham gia BHXH là một trong những quyền lợi của người lao động. Và tất nhiên, liên quan đến quyền lợi của mình thì người lao động luôn quan tâm đến việc thực hiện ghi nhận quá trình đóng nộp của mình có được đảm bảo hay không và họ muốn tra cứu bảo hiểm xã hội cá nhân là điều dễ hiểu. Mặc dù vậy thì liên quan đến vấn đề này thì còn có nhiều thông tin mà người lao động thắc mắc khi thực hiện công việc tra cứu.

Tra cứu bảo hiểm xã hội cá nhân để làm gì?

Việc cho phép người lao động thực hiện việc tra cứu bảo hiểm xã hội cá nhân là cách mà cơ quan BHXH thể hiện sự công bằng và khách quan trọng việc ghi nhận quá trình đóng BHXH của người lao động. Qua việc tra cứu thông tin thì người lao động sẽ cùng với cơ quan BHXH quản lý, theo dõi việc đóng nộp của mình có được ghi nhận một cách đầy đủ hay không. Từ đó có thể đảm bảo khắc phục những sự cố về lội ghi nhận đóng nộp nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động.

Cần cung cấp thông tin gì khi tra cứu BHXH?

Hiện nay, trên các trang tra cứu thông tin của cơ quan BHXH thì người lao động cần cung cấp thông tin về họ tên , tỉnh/thành phố nơi cưu trú và một trong các thông tin mà hệ thống yêu cầu như : Số sổ, Mã số BHXH, Mã thẻ, Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Mã hộ, Địa chỉ, Trạng thái, Xem thông tin hộ. Khi cung cấp đầy đủ các thông tin này thì mới có thể đảm bảo hệ thống tra cứu và xuất ra đúng thông tin của người tham gia BHXH cần tra cứu.

Khi thực hiện việc tra cứu bảo hiểm xã hội cá nhân thì cần vào hệ thống BHXH nào?

Đối với vấn đề này thì tùy theo người lao động làm việc và nộp BHXH ở khu vực tỉnh/thành phố nơi cưu trú nào thì truy cập vào website của hệ thống đó để thực hiện công việc tra cứu BHXH của mình được chính xác nhất.

Nói tóm lại thì việc việc tra cứu bảo hiểm xã hội cá nhân là cách để người lao động có thể đảm bảo quyền lợi của mình một cách tốt nhất. Vì thế, người lao động cần thường xuyên tra cứu thông tin để có thể kiểm tra và kịp thời báo cáo với người sử dụng lao động nếu thông tin đóng BHXH chưa chính xác.