Trang chủ » Những điều cần biết về bố cáo thành lập công ty cổ phần

Những điều cần biết về bố cáo thành lập công ty cổ phần

(Ngày đăng: 03-04-2018 04:55:17)
Nhiều người cho rằng việc thành lập công ty cổ phần đã hoàn tất khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Đăng bố cáo thành lập công ty cổ phần chính là bước cuối cùng đảm bảo cho việc công ty bạn thành lập là hợp pháp.

Thực ra thì rất nhiều doanh nghiệp đã liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi để được hỗ trợ các thông tin về thủ tục và quy định thành lập doanh nghiệp được chính xác nhất.

Những điều cần biết về bố cáo thành lập công ty cổ phần

Để có thể biết được những thông tin liên quan đến việc đăng bố cáo thành lập công ty cổ phần như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thông tin cơ bản về vấn đề  trên ngay sau đây.

1. Bố cáo là gì?

Nếu hiểu một cách đơn giản nhất thì việc đăng bố cáo chính là cách để bạn có thể giới thiệu doanh nghiệp của mình đến công chúng bằng cách đăng thông tin lên Cổng thông tin doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh quản lý. Theo quy định thì việc đăng bố cáo thành lập công ty cổ phần phải được thực hiện trog vòng 30 ngày, tính từ ngày mà doanh nghiệp nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Các hình thức đăng bố cáo

Khi muốn đăng bố cáo sau khi thành lập công ty thì bạn có thể liên hệ đến 1 trong 3 cơ quan chức năng sau để tiến hành làm thủ tục. Cụ thể như sau:

- Bạn liên hệ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi bạn nộp hồ sơ thành lập công ty để đăng bố cáo.

- Bạn có thể đến tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh để đăng ký đăng bố cáo cho việc thành lập công ty cổ phần của mình.

- Hoặc bạn cũng có thể trực tiếp đăng thông tin lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để cơ quan chức năng quản lý thông tin doanh nghiệp.

3. Những trường hợp cần đăng bố cáo

Có rất nhiều người không biết khi nào cần phải đăng bố cáo cho doanh nghiệp. Bên cạnh việc thành lập công ty thì còn một số trường hợp mà doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng bố cáo theo quy định nữa.

- Thứ nhất là doanh nghiệp đăng bố cáo thành lập công ty cổ phần  ngay sau khi thành lập.

- Thứ hai là đăng bố cáo khi vừa thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Thứ ba là sau khi giải thể doanh nghiệp thì cũng phải đăng bố cáo để cơ quan chức năng và công chúng nắm rõ thông tin.

- Thứ tư là công ty cổ phần khi tiến hành phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông cũng phải thực hiện đăng bố cáo.

4. Nội dung của bố cáo cần có những gỉ?

Một bố cáo thành lập công ty cổ phần hợp lệ thì bắt buộc là nó phải có các thông tin sau:

- Tên doanh nghiệp đăng bố cao

- Địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp

- Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

- Vốn điều lệ và vốn pháp định (nếu có)

- Họ tên của người đại diện pháp luật và các cổ đông sáng lập công ty

- Nơi đăng ký kinh doanh.

Như vậy thì thông tin mà bạn cần biết về việc đăng bố cáo thành lập công ty cổ phần đã được chúng tôi nêu rõ trên đây. Hy vọng là bạn có thể nắm được thông tin cụ thể để thực hiện cho chính xác.