• Doanh nghiệp
  • Những đơn vị nào có chức năng kiểm định an toàn?

Những đơn vị nào có chức năng kiểm định an toàn?

Kiểm định an toàn là cực kì cần thiết đối với nhiều ngành nghề hiện nay, tuy nhiên không phải ai cũng biết phải kiểm định an toàn ở đâu và đơn vị nào có chức năng kiểm định an toàn?

 

Kiểm định an toàn là một việc làm bắt buộc đối với các loại máy móc, thiết bị sử dụng trong các ngành công nghiệp. Vì tính quan trọng cao nên đòi hỏi đội ngũ kiểm định an toàn cũng phải có những điều kiện nhất định thì mới có đủ khả năng làm kiểm định.

Bắt nguồn từ lợi ích của con người nói chung, người lao động nói riêng, nên việc kiểm định an toàn đối với máy móc được quy định bởi pháp luật nước ta. Từ khi việc kiểm định máy móc, thiết bị trở nên cần thiết và phổ biến, có rất nhiều công ty hay tổ chức thành lập nên những dịch vụ của riêng mình, gọi là dịch vụ kiểm định an toàn. Họ tuyển những người có kinh nghiệm và kiến thức trong kiểm định để lập thành một đội ngũ kiểm định, liên kết với các cơ quan chức năng để thực hiện chức năng kiểm định an toàn của mình. Cũng có những công ty tuyển những người mới, chưa có kiến thức cũng như kinh nghiệm về kiểm định, nhưng họ có đam mê hoặc mong muốn làm trong ngành này. Những người mới ấy sẽ phải trả học phí để được đào tạo trở thành những kiểm định viên chuyên nghiệp, họ cũng sẽ được tập hợp lại với nhau thành một nhóm, học và thực hành cùng nhau, làm thành đội ngũ chuyên nghiệp của dịch vụ đó.

Pháp luật đưa ra những quy định, những yêu cầu đối với một máy móc, thiết bị đạt chuẩn, an toàn để được sử dụng, thì pháp luật cũng đưa ra những điều kiện cho một dịch vụ kiểm định an toàn đạt yêu cầu và có khả năng kiểm định an toàn chính xác. Trước đây, theo quy định của pháp luật thì những công ty nào có dịch vụ kiểm định có mục kiểm định trong giấy phép kinh doanh đều được kiểm định. Có nghĩa là chỉ cần công ty đó có dịch vụ kiểm định, tự tạo điều kiện kiểm định cho mình thì có quyền kiểm định cho máy móc. Nhưng kể từ cuối năm 2014, luật đã có thay đổi, rằng một dịch vụ kiểm định cũng cần có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, thì mới có thể hoạt động dịch vụ của mình. Tức là một dịch vụ kiểm định an toàn cũng bị kiểm bị trước khi hoạt động.