• Doanh nghiệp
  • Những hạn chế trong thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Những hạn chế trong thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Những hạn chế trong Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ đang trở thành rào cản cho không ít nhà đầu tư khi muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này. Điều này đang trở thành một thực trạng đáng báo động cho nền kinh tế nước nhà.

Thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ là một trong những công việc rất khó khăn mà không phải cá nhân, tổ chức nào cũng có thể tự mình hoàn tất được. Đó là lý do mà nhiều người lựa chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp với sự hỗ trợ trọn gói, giúp doanh nghiệp yên tâm hơn trong việc hoàn tất thủ tục, giấy tờ.

Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ nhưng một thực tế đáng buồn là số lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ đang là con số rất ít bởi những hạn chế trong thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Thứ nhất, khi ban hành những chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, Nhà nước vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề chồng chéo các quy định giữa một số lĩnh vực liên quan như thuế, đất đai…dẫn đến việc ưu đãi ban ra mà doanh nghiệp không được nhận.

Đồng thời, nhà nước vẫn chưa có những văn bản quy định cụ thể trong vấn đề triển khai hay thực hiện các chính sách ưu đãi khiến các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc áp dụng.

Cùng với đó, Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế chưa cao nên khả năng thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài vào các dự án khoa học công nghệ còn nhiều hạn chế.

Không những thế, sự chậm chạp trong việc thi hành chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp dẫn đến các doanh nghiệp khoa học công nghệ khi thành lập ra lại không nhận được sự hỗ trợ kịp thời trong hoạt động kinh doanh.

Một vấn đề cần nói đến trong khó khăn về thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ chính là doanh nghiệp khoa học công nghệ nếu muốn liên kết với các viện nghiên cứu hay các trường đại học chuyên ngành nghiên cứu thì phải là những doanh nghiệp lớn, có tầm ảnh hưởng rộng. Trong khi thực tế nước ta hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nếu Nhà nước không có chính sách hay cơ chế liên kết hai bên thì rất khó để doanh nghiệp hợp tác được với các cơ sở nghiên cứu.

Hơn thế nữa, thực trạng vi phạm bản quyền nghiên cứu khoa học đang trở thành mối lo cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ khi tại các địa phương, việc áp dụng Luật sở hữu trí tuệ còn chưa phổ biến và khá yếu kém.

Với một hệ thống có nhiều cơ quan chức năng quản lý về khoa học công nghệ nhưng không có một quy chế rõ ràng sẽ dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp rơi vào tình trạng “cha chung không ai khóc”, “đem con bỏ chợ”.

Nói tóm lại, từ những hạn chế nêu trên trong thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ, hy vọng trong thời gian tới, Nhà nước sẽ có những đổi mới trong phương pháp quản lý nhằm tạo diều kiện thuận lợi cho việc thành lập và phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ tại Việt Nam.