Những quy định về doanh nghiệp tư nhân

Loại hình doanh nghiệp tư nhân hiện đang khá phổ biến ở nước ta, để tìm hiểu kỹ hơn những quy định về hình này, cá nhân, tổ chức quan tâm có thể tham khảo thêm một số điều lệ, thông tin cụ thể dưới đây.

 

Theo luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và sẽ tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. So với các loại hình doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hay mua cổ phần, góp vốn trong công ty hợp danh, trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần mà mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ của doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ của hộ kinh doanh 2 thành viên của công ty hợp danh khác.

Một đặc điểm khác khi thành lập doanh nghiệp tư nhân cần nắm bắt đó là loại hình này không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào, cũng không có tư cách pháp nhân như những loại hình doanh nghiệp khác. Quy định về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có khá nhiều điểm khác biệt, chủ của doanh nghiệp này có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư được nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do và các loại tài sản khác, toàn bộ số vốn này sẽ được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Trong suốt quá trình hoạt động thì chủ doanh nghiệp tư nhân có thể tăng hoặc giảm số vốn đầu tư của mình để phù hợp với hoạt động kinh doanh, nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn cho doanh nghiệp.

Có thể nó, thành lập doanh nghiệp tư nhân hiện cũng đang là một trong những giải pháp đơn giản, gọn nhẹ và không có quá nhiều sự đồng bộ nhưng đã tạo được sự tin tưởng cao cho khách hàng, nhà đầu tư đối tác để cùng nhau xây dựng phát triển thuận tiện hơn là hình này cũng dần trở nên đa dạng trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau.