kinh doanh

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Ông Bùi Xuân Dũng là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

Ông Bùi Xuân Dũng là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp), ông Bùi Xuân Dũng đã được bầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.

Tại đại hội, các cổ đông đã tín nhiệm bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 5 ủy viên gồm các ông:  Bùi Xuân Dũng, Nguyễn Minh Cương, Nghiêm Sỹ Minh, Đậu Văn Diện và Nguyễn Đỗ Quý. Ngay tại phiên họp HĐQT lần 1, Hội đồng quản trị đã thống nhất và thông qua bầu ông Bùi Xuân Dũng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.

Tại Đại hội cổ đông, tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bùi Xuân Dũng cho biết: “5 tháng còn lại của năm, chúng tôi phấn đấu đạt doanh thu khoảng 1.004 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 64,64 tỷ đồng và cổ tức chi trả 6%”.

Được biết saucổ phần hóa và thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), Hancorp đang từng bước đưa hoạt động của Tổng công ty vào quỹ đạo mới, với hiệu quả cao.