• Chia sẻ
  • Tất cả công nhân đều có chứng nhận huấn luyện an toàn

Tất cả công nhân đều có chứng nhận huấn luyện an toàn

Một tuần sau khi được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tất cả công nhân đều có chứng nhận huấn luyện an toàn. Cái quan trọng hơn đó chính là các kiến thức được trang bị để có thể bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh trong quá trình lao động.

Đầu năm thường là dịp để toàn bộ lãnh đạo và công nhân công ty tổ chức các cuộc họp, hội nghị, buổi tập huấn để nhìn lại những cái đạt được của một năm qua đi và đưa ra các giải pháp phấn đầu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch sắp tới. Năm nay cũng vậy. Sau cuộc họp lãnh đạo đến đại hội công đoàn và sau đó là huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể công nhân công ty. Tất cả công nhân dù nam hay nữ, dù đã có nhiều năm công tác hay mới vào làm cũng được tham gia huấn luyện an toàn lao động. Đây là quyền lợi của tất cả công nhân và cũng là chỉ đạo bắt buộc của lãnh đạo công ty.

Theo chỉ đạo tất cả công nhân công ty đều tham gia huấn luyện an toàn đầy đủ. Tất cả công nhân đều phải tham gia một bài kiểm tra các kiến thức sau huấn luyện. Nhìn chung mọi người đều năm được kiến thức cần thiết. Một tuần sau khi được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tất cả công nhân đều có chứng nhận huấn luyện an toàn. Cái quan trọng hơn đó chính là các kiến thức được trang bị để có thể bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh trong quá trình lao động.

Sau buổi huấn luyện an toàn toàn thể cán bộ và công nhân công ty sẽ bắt đầu ra quân sản xuất. Phấn đấu việc sản xuất diễn ra an toàn, thuận lợi, kết quả quý I sẽ vượt mức kế hoạch đề ra, làm động lực để các quý sắp tới hoàn thành tốt. Phải nói rằng ban lãnh đạo công ty luôn có những chính sách đúng, quan tâm đến đời sống và phúc lợi của công nhân. Đó là những điều kiện tiền đề để toàn thể công nhân công ty đồng sức đồng lòng cố gắng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao hoàn thành kế hoạch đã đề ra, đưa công ty ngày càng phát triển.