• Doanh nghiệp
  • Thời điểm bảo hiểm vận tải đường biển có tác dụng

Thời điểm bảo hiểm vận tải đường biển có tác dụng

Mua bảo hiểm khi vận tải đường biển, không ai lại muốn sử dụng đến. Nhưng trong một số trường hợp, nó lại có tác dụng giúp đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển giảm thiểu thiệt hại về mình.

Thời điểm bảo hiểm vận tải đường biển có tác dụng

Mua bảo hiểm cho vận tải đường biển chính là giải pháp đảm bảo hàng hóa của người sử dụng, hạn chế những tổn thất và thiệt hại do các rủi ro xảy ra trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên không phải lúc nào bảo hiểm cũng có tác dụng và chi trả những thiệt hại xảy ra mà chỉ có trong một số trường hợp cụ thể nhất định. Đó là lý do vì sao trong mỗi hợp đồng được ký kết, luôn có các điều khoản được ghi chú rất rõ ràng.

Tác dụng của bảo hiểm phát huy hiệu lực trong những trường hợp

- Bảo hiểm vận tải đường biển sẽ chịu trách nhiệm cho các rủi ro đến từ các hậu quả mà thiên nhiên gây ra mưa bão, động đất, sóng thần,… Điều kiện tự nhiên trên biển dù cho vận tải nội địa hay quốc tế đều không thể đoán biết trước được một cách chính xác, do đó mà những tình huống bất trắc vẫn thường xuyên xảy ra mà chúng ta không biết trước để đề phòng, gây nhiều tổn thất về hàng hóa và tài sản con người.

- Kế đó, những tai nạn có thể xảy ra trên biển như trục trặc kỹ thuật, những vấn đề xảy ra do sai sót trong các thiết kế kỹ thuật của tàu cũng là nguyên nhân dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng khi vận tải đường biển. Và khi hàng hóa bị ảnh hưởng sau những vấn đề này thì sẽ được bảo hiểm chi trả cho người xuất hay nhập khẩu theo một mức độ thương lượng trong hợp đồng bảo hiểm.

- Những vấn đề xảy ra cho vận tải đường biển có liên quan đến tình hình chính trị, pháp luật hay chiến tranh cũng sẽ được bảo hiểm chịu trách nhiệm khi có những thiệt hại và tổn thất xẩy ra cho những chuyến hàng hóa trên biển này.

- Cuối cùng, những lỗi xảy ra do sai sót hay các vấn đề tác động đến hàng hóa do thủy thủ đoàn tạo ra cũng có thể được bảo hiểm chi trả nếu có thương lượng cụ thể trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm. vì thường những lỗi này bên vận chuyển sẽ không bồi thường và thiệt hại sẽ thuộc về người xuất hay nhập khẩu.

Trong những trường hợp trên bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho những thiệt hại và tổn thất xảy ra trong quá trình vận tải đường biển của người sử dụng, giúp cho chúng ta hạn chế được những ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình. Tất nhiên, việc chi trả đền bù của bảo hiểm vận tải đường biển sẽ dựa vào nội dung thống nhất giữa các bên, thông qua bản hợp đồng đã ký kết trước đó, tương ứng mức đã mua.

Trước khi mua bảo hiểm cho hàng hóa trong vận tải biển, tốt hơn các đơn vị vận chuyển nên tham khảo và chọn gói dịch vụ tương ứng. Còn với chủ hàng, việc ưu tiên hợp tác vận chuyển hàng hóa với một đơn vị nào đó cũng nên quan tâm tới điều khoản bảo hiểm trong hợp đồng, như vậy sẽ đảm bảo quyền lợi cho mình ở mức cao nhất.