Trang chủ » Thời gian gia hạn giấy phép đầu tư là bao lâu ?

Thời gian gia hạn giấy phép đầu tư là bao lâu ?

(Ngày đăng: 04-11-2016 15:39:10)
Thời gian gia hạn giấy phép đầu tư được các doanh nghiệp làm thủ tục xin pháp luật để có thể gia tăng được giấy phép đầu tư, tiếp tục thực hiện các dự án của mình.

Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi muốn đăng ký kinh doanh hợp lệ nhất thiết phải thực hiện những thủ tục, hồ sơ để  gửi cho cơ quan thẩm quyền có chức năng xem xét và cấp giấy, Thời gian đầu tư được ghi trong giấy phép doanh nghiệp phải thực hiện. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp gặp phải lý do nào đó do nhân viên, hay ngừng trệ vật liệu thì phải tạm ngừng mọi hoạt động của dự án. Như vậy, mỗi doanh nghiệp cần xin gia hạn giấy phép đầu tư, để có thể thực hiện tiếp tục dự án sau đó.

Nếu thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư đúng thời hạn thì doanh nghiệp có thể tiếp tục dự án đang còn dang dở. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam vẫn còn khá phức tạp trong các thủ tục cấp giấy phép này. Nhiều điều luật còn khá khô cứng, cứng nhắc, do vậy doanh nghiệp thường gặp khó khăn khi nộp hồ sơ. Chính vì vậy, trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả về thủ tục, thời gian gia hạn giấy phép đầu tư, để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy trình này.

Thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư

Theo như  quy định tại khoản 2  điều 40 của luật đầu tư 2014 đã quy định về thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép gia hạn đầu tư như sau:

Thứ nhất, hồ sơ cấp giấy phép gia hạn đầu tư bao gồm những giấy tờ sau:

-  Văn bản, đơn  đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận, cấp phép  đăng ký đầu tư;

-  Văn bản báo cáo tình hình triển khai của dự án đầu tư đến thời điểm hiện tại chính là thời điểm điểu chỉnh dự án đầu tư.

-  Quyết định về việc điều chỉnh thay đổi  dự án đầu tư của nhà đầu tư;

-  Các tài liệu theo quy định tại các điểm b, c, d, đ và e tại khoản 1 Điều 33 của Luật này về các vấn đề liên quan đến nội dung điều chỉnh.

Thứ hai, thời gian gia hạn giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp sẽ được quy định theo như điều khoản của pháp luật. Mỗi doanh nghiệp cần điều chỉnh cũng như ghi nhớ rõ về những điều khoản này để tránh trường hợp sai xót có thể xảy ra. Điều này sẽ làm tốn kém thời gian của doanh nghiệp cũng như phức tạp trong quy trình nộp đơn.

Nếu doanh nghiệp bạn còn đăng băn khoăn về thủ tục hay thời gian gia hạn giấy phép đầu tư thì có thể liên hệ với chúng tôi, dịch vụ xin giấy phép đầu tư của Kế toán Sài Gòn sẽ giúp bạn thực hiện công việc này một cách nhanh chóng nhất.