Trang chủ » Thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính như thế nào ?

Thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính như thế nào ?

(Ngày đăng: 11-06-2017 02:39:22)
Thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính như thế nào ? Các vấn đề liên quan là những vấn đề nào ? Có những điều kiện bắt buộc nào không khi muốn kinh doanh một công ty tư vấn tài chính ?

Để hoàn tất thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính là một điều không hề đơn giản. Công việc này đòi hỏi người thực hiện thủ tục phải nắm rõ trình tự cũng như các quy định một cách chính xác nhất. Vì vậy, cách tốt hất là tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để việc thành lập được hợp pháp và đúng yêu cầu.

1.Điều kiện để thành lập một doanh nghiệp tư vấn tài chính.
Tư vấn tài chính thuộc lĩnh vực dịch vụ kế toán. Theo khoản 1 điều 41 thuộc nghị định 129/2014/NĐ – CP thì khi muốn thành lập một công ty tư vấn tài chính thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính


-Chứng chỉ hành nghề :Phải có chứng chỉ hành nghề: công ty phải có ít nhất 2 người đã được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán. Một trong những người quản lý cũng phải có chứng chỉ hành nghề kế toán. Khi đã có chứng chỉ hành nghề thì có thể thực hiện thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính.
-Loại hình công ty: công ty tư vấn tài chính có thể hoạt động dưới 3 hình thức: công ty TNHH, công ty tư nhân hoặc công ty hợp danh.

2. Hồ sơ đăng kí  thành lập công ty tư vấn tài chính.
Trong thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính có yêu cầu về hồ sơ:

a)Hồ sơ đang kí kinh doanh cho công ty tư nhân.
-Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh.
-Bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân theo qui định.
-Văn bản xác nhận vốn pháp  định đã được phê duyệt bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và các cá nhân trong công ty.

b)Hồ sơ đăng kí cho công ty hợp danh.
-Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh
-Bảng dự thảo điều lệ công ty.
-Danh sách các thành viên kèm theo bản CMND/hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ chưng minh nhân thân hợp pháp khác.
-Văn bản xác nhận vốn pháp  định đã được phê duyệt bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và các cá nhân trong công ty.

c) Hồ sơ đăng kí cho công ty TNHH.
-Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh
-Bảng dự thảo điều lệ công ty.
-Danh sách các thành viên và các loại giấy tờ kèm theo:
+ Nếu là thành viên cá nhân: bảng sao CMND/hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.
+Nếu là thành viên tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc các tài liệu có giá trị tương đương; trong trường hợp là người ủy quyền đi đăng kí thì phải có văn bản ủy quyền, CMND/hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng minh nhân thân của người được ủy quyền.
-Văn bản xác nhận vốn pháp định đã được phê duyệt của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
-Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và các cá nhân trong công ty.
Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm sẽ xem xét hồ sơ đăng kí kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ.

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì có quyền yêu cầu công ty bổ sung, điều chỉnh để hoàn tất thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính.