kinh doanh

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghệ
  • Ubuntu SDK để cải thiện hỗ trợ cho phát triển ứng dụng HTML5

Ubuntu SDK để cải thiện hỗ trợ cho phát triển ứng dụng HTML5

Ubuntu đang phát triển của các ứng dụng HTML5 trên Ubuntu Touch.

Ubuntu SDK là để nâng cao tính năng và hỗ trợ cho sự phát triển của các ứng dụng HTML5.

Thay đổi trên sẽ cho phép các ứng dụng web phát triển dựa trên :

    
Phần cứng hệ thống truy cập và cảm biến (ví dụ , máy ảnh, GPS , vv ) sử dụng Cordova API
    
Tích hợp với các API Ubuntu Platform (ví dụ , tài khoản trực tuyến , thông báo ) thông qua JavaScript
    
Xem và cảm nhận như các ứng dụng bản địa sử dụng các thành phần tinh chế chủ đề HTML5 Ubuntu

Ngoài những thay đổi này một mẫu đơn giản để xây dựng các ứng dụng HTML5 sẽ được bao gồm, xuất khẩu các ứng dụng dựa trên web để các 'Nhấp vào' khuôn khổ gói được thực hiện dễ dàng hơn, và cài đặt thời gian chạy Ubuntu Cordova chỉ cần một vài cú nhấp chuột.

Không giống như các ứng dụng bản địa Qt / QML tất cả các ứng dụng HTML5 được cung cấp bằng cách sử dụng một trang web xem . Hiện nay này được xử lý bởi QT- Webkit , nhưng sẽ sớm chuyển tiếp vào Chromium dựa trên web xem ' Oxide .
Tại sao Web Apps?

" Cạnh tranh hệ điều hành điện thoại di động đã cung cấp lớp học đầu tiên hỗ trợ ứng dụng HTML5 "

Với sự phát triển của 'bản địa' ứng dụng Qt / QML cho Ubuntu cảm ứng di chuyển một món đồ lặt vặt chậm hơn so với Canonical đã có thể hy vọng, và cạnh tranh hệ điều hành điện thoại di động đã cung cấp lớp học đầu tiên hỗ trợ ứng dụng HTML5, những thay đổi đang chờ làm cho cảm giác hoàn hảo .

Bằng cách hạ thấp các rào cản gia nhập và đảm bảo rằng các ứng dụng web cả hai nhìn và cảm thấy như các ứng dụng bản địa, Ubuntu cảm ứng có được một tăng trong cuộc chiến cho sự sống còn . Không chỉ phong nha hỗ trợ ứng dụng HTML5 mở rộng hấp dẫn của nền tảng để một cầu rộng lớn hơn của các nhà phát triển , nhưng nó cũng nên tăng cường cho luôn quan trọng Danh mục cửa hàng ứng dụng quan trọng như vậy để người sử dụng thông qua nhờ sự dễ dàng chuyển.

' Decent hỗ trợ ứng dụng web sẽ mở rộng hấp dẫn của nền tảng '
Với hệ điều hành Firefox của Mozilla - có hàng ngàn mạnh Danh mục ứng dụng là hoàn toàn HTML5 dựa trên - đi từ sức mạnh đến sức mạnh , trong đó có đạt được một số công ty phần mềm tên tuổi lớn ấn tượng để hỗ trợ nó , Ubuntu cảm ứng đứng để đạt được ; porting các ứng dụng trên Ubuntu cảm ứng nên được khá đơn giản - đặc biệt là kể từ khi hệ điều hành Firefox đã chính thức được hỗ trợ bởi Cordova / PhoneGap .
Không phải là lựa chọn ưa thích - nhưng hứa hẹn nhất

Dự án Apache Cordova là một trong những nỗ lực mã nguồn mở lớn nhất để hỗ trợ nhiều nền tảng từ một đơn HTML5 và JavaScript khuôn khổ dựa trên một tập hợp các API . Cordova đã hỗ trợ Android , iOS , Windows Phone , hệ điều hành và trình duyệt Firefox số những người khác , và thậm chí cả Google đã làm việc chăm chỉ để mang Chrome Apps để iOS và Android qua Cordova .

Cordova thể không phải là cách tiếp cận ưa thích hoặc performant nhất để phát triển ứng dụng nhưng đối với một nền tảng non trẻ như Ubuntu cảm ứng nó giúp kết hợp chặt chẽ tiềm năng , cơ hội và phần thưởng trong một gọn gàng, sáng bóng cung cam.