kinh doanh

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh doanh
  • Vietinbank giảm lãi, nợ xấu tăng

Vietinbank giảm lãi, nợ xấu tăng

Lợi nhuận của Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) tiếp tục giảm quý II, khi tăng trưởng tín dụng ở mức thấp và nợ xấu tăng.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế quý II/2014 được ngân hàng công bố đạt trên 1.880 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần giảm 4%, còn 4.495 tỷ đồng. Tính tại 30/6/2014, tăng trưởng tín dụng của Vietinbank mới đạt 0,4%, sau khi tăng trưởng âm gần 6% trong quý đầu năm. Hoạt động chứng khoán đầu tư cũng lỗ thuần hơn 130 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 120 tỷ đồng.

Ngoài hai mảng kinh doanh trên, hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và chứng khoán kinh doanh tiếp tục tăng trưởng. Đặc biệt, hoạt động ngoại hối chuyển từ lỗ trên 20 tỷ đồng quý II/2013 sang lãi 72 tỷ đồng năm nay.

Đến cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu của nhà băng tăng lên 2,53%, từ mức 1,8% cuối tháng 3 và 1% đầu năm. Kéo theo đó, chi phí trích lập dự phòng trong quý II lên trên 690 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng 6 tháng cũng đạt trên 1.700 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietinbank lãi sau thuế 3.024 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ một năm trước. Số dư tiền gửi của khách hàng tăng 3,6% trong nửa đầu năm.