kinh doanh

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Vẽ tranh đề tài an toàn giao thông khó lắm

Đối với một người lớn, vẽ tranh đề tài an toàn giao thông có thể là đơn giản, tuy nhiên với một đứa trẻ tiểu học thì việc này không dễ, không phải vì các em không thể vẽ mà là nhận thức về sự an toàn trong giao thông chưa hoàn thiện.

Vẽ tranh đề tài an toàn giao thông là một cuộc thi mang tính chất không thực tế, bởi đối với trẻ thì khái niệm an toàn giao thông còn rất ít, do đó mà các em khó có thể đặt vào bức tranh của mình những suy nghĩ thật sự.

vẽ tranh đề tài an toàn giao thông

Hơn nữa, vẽ tranh đề tài an toàn giao thông còn gặp khó khăn khi mà tình hình giao thông của nước ta hiện nay là không đạt chuẩn an toàn, các em cũng không biết rõ như thế nào mới gọi là an toàn thì làm sao có thể đạt được mục đích tốt của các cuộc thi.

Vẽ tranh đề tài an toàn giao thông chỉ nên được thực hiện với những trẻ lớn tuổi hơn, khi mà các em đã đủ nhận thức về an toàn giao thông. Các cuộc thi này tổ chức cho trẻ tiểu học chỉ mất thời gian mà không có chút kết quả tốt nào, bởi các em còn rất nhỏ để tưởng tượng được một khung cảnh giao thông an toàn.